Výrobník pary

Vinárska technika

Výrobníky pary slúžia k sanitácií a dezinfekcií nádob a ďalších zariadení účinkom prúdiacej prehriatej pary s teplotou 120°C. Z ohľadom na teplotu teplotu prehriatej pary je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

PARAMETRE:
Plný názov: VAPOR ONE 10 kW
Výrobca: IDROELEKTRIKA
Zapájanie: pomocou rýchlospojok
Tlak: max 1,5 bar.